This course is discontinued

Krav om fremmøte. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.

June 8, 2005 1:12 PM