Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2008Frode Stordal  Aud 2 Geologi  Introduksjon + kapittel 1 Atm. Composition  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
21.08.2008FS  Aud 3 Geologi  Kap. 3 Simple Models  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
27.08.2008FS  Aud 2 Geologi  Kap. 4 Atmospheric Transport  Kopi av transparentene fra forelesning: se under 4.september 
28.08.2008Tore Flatlandsmo Berglen  Aud 3 Geologi  Oppgaver 1.3. Ozonlaget, 3.1. Steady State & 3.4. Hemisfærisk transport  Tema i disse oppgavene: Blandingsforhold vs. konsentrasjon. Steady state ("likevekt"). Massebalanseligningen. Tidsskala for forskjellige taps- og blandingsprosesser.

Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

03.09.2008TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 3.3. Stratosphere - Troposphere Exchange, 3.6. Box vs. Column Model, 3.7. The Montreal Protocol  Mrk! Forelesning og gruppeoppgaver bytter plass denne uke!

Tema i disse oppgavene: 3.3. Strat-Trop. utveksling, 2-boksmodell. 3.6. Konsentrasjon av gass i urbane områder beregnet med to forskjellige modeller. 3.7. Montreal-protokollen, levetider for KFK-gasser. Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

04.09.2008FS  Aud 3 Geologi  Kap. 4 Atmospheric Transport forts.  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
10.09.2008FS  Aud 2 Geologi  Kap. 9 Chemical Kinetics  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
11.09.2008FS  Aud 3 Geologi  Kap. 10 Stratospheric Ozone  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
17.09.2008TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 4.2 (6 korte spm.) og 4.8 (metan)   
18.09.2008FS  Aud 3 Geologi  Kap. 10 Stratospheric Ozone forts.  (kopi av transparenter under 11. september) 
24.09.2008Øivind Hodnebrog + TFB  Aud 2 Geologi  Obligatorisk øvelse, del 1  Oppgaven skal gjøres i matlab. Dere må gjerne gå sammen to og to (tre og tre). De som har lite programmeringserfaring bør jobbe sammen med noen som kjenner matlab.

Oppgaveteksten er lagt ut her

Matlabprogrammet dere skal bruke er lagt ut her

Notatene til Øivind er lagt ut her 

25.09.2008TFB  Aud 3 Geologi  Oppgaver 10.2., 10.3. + eksamen 2006 Spm. 2  Oppgaveteksten til Eksamen 2006 spm. 2 er lagt ut her

Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

01.10.2008FS  Aud 2 Geologi  Kap. 11 Troposfærekjemi  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
02.10.2008TFB  Aud 3 Geologi  Oppgaver 10.4., 10.5. & 10.8  Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 
08.10.2008FS  Aud 2  Spørretime   
09.10.2008    ingen undervisning   
15.10.2008TFB  Aud 2 Geologi  Oppgaver 11.1, 11.2. & 11.3  Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 
16.10.2008Øivind Hodnebrog + TFB  Aud 3 Geologi  Obligatorisk øvelse, del 2 + kort gjennomgang av midtveis  Oppgaven skal også denne gangen gjøres i matlab. Dere må gjerne gå sammen i grupper på to eller tre.

Oppgaveteksten er lagt ut her

Matlabprogrammene dere skal bruke er lagt ut her

og her

og her

Notatene til Øivind er lagt ut her 

22.10.2008FS  Aud 2 Geologi  Kap. 12 Ozonkjemi  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
23.10.2008FS  Aud 3 Geologi  Resten av Kap. 12 + beg. av Kap. 6 Biogeokjemiske sykler   
29.10.2008FS  Aud 2 Geologi  Kap. 6 Biogeokjemiske sykler forts.  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
30.10.2008TFB  Aud 3 Geologi  Oppgaver 11.9, 12.1. & 12.2   
05.11.2008FS  Aud 2 Geologi  Slutten av Kap. 6 Biogeokjemiske sykler  Kopi av transparentene fra forelesning er lagt ut her 
06.11.2008TFB  Aud 3 Geologi  Eksamen 2004  Ikke oppgave 4 (strålingspådriv), dette er ikke pensum i år.

Kopi av oppgaven er lagt ut her

 

12.11.2008TFB + NILU  NILU, Kjeller  Ekskursjon til NILU  Avreise Blindern ca. kl. 12. Presentasjon og omvisning NILU 13.15-15. 
13.11.2008TFB  Aud 3 Geologi  Eksamen 2005  Ikke oppgave 1 (klimaendringer og aerosoler), dette er ikke pensum i år.

Kopi av oppgaven er lagt ut her

Kopi av oppgaveløsning er lagt ut her 

19.11.2008FS  Aud 2 Geologi  Kap. 13 Sur nedbør  Kopi av transparentene fra forelesning (fil fra TFB) er lagt ut her

Kopi av transparentene fra forelesning (fil fra FS) er lagt ut her 

20.11.2008TFB  Aud 3 Geologi  Eksamen 2006  Oppgave 2 er tatt tidligere. Oppgave 3 er ikke pensum i år.

Derfor gir vi også oppgave 6.1. og 6.2 (biogeokjemiske sykler)

Kopi av oppgaven (eksamen) er lagt ut her

Kopi av oppgaveløsning (eksamen) er lagt ut her

Kopi av oppgaveløsning (kap. 6) er lagt ut her 

26.11.2008FS  Aud 2 Geologi  Klima og kjemi  Dette blir en gjennomgang av aktuelle forskningstemaer innen atmosfærekjemi og klima. 
27.11.2008FS  Aud 3 Geologi  Eksamen 2007  Oppgave 3 er ikke pensum i år.

Oppgaveteksten til Eksamen 2007 er lagt ut her 

03.12.2008FS  Aud 2 Geologi  Spørretime   
04.12.2008    Ingen undervisning   
10.12.2008    Eksamen 2008   
Publisert 28. aug. 2008 18:49 - Sist endret 21. nov. 2008 10:10