Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEF2210 - Høst 2010

Kopier av figurene vist på oppsummeringsforelesingen i dag finner dere her

30. nov. 2010 14:49

Nå er de siste forelesningene og gruppene lagt inn i undervisningsplanen. Vi regner gamle eksamensoppgaver de to siste gruppeøvelsene. Tanken er at gamle eksamensoppgaver kan være en god hjelp i innspurten. Nå ligger eksamen fra 2004-2009 ute (alt er dog ikke pensum, bl.a er kap 7. Klima ikke pensum i år).

16. nov. 2010 10:48

Resultatene fra midtermeksamen finner dere her

Som vanlig er det vanskelig å skille mellom enkelte karakterer når skalaen er så grov. Denne gangen var det et par C-er som var like i nærheten av en B. For sluttevalueringen tar vi hensyn til poengsummen dere fikk i denne omgangen.

8. nov. 2010 16:35