Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEF2220 - Vår 2006

Som kunngjort blir det skriftlig avsluttende eksamen i dette emnet. Følg med på Tid og sted for eksamen .

28. mars 2006 17:27