This course is replaced by GEO2320 – Oceanography.

Teaching - time and place

Forelesninger og øvelser

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

  • Tuesday 12:15 -14:00, Skolestua Geologibygningen

    Teaching: 15 January - 11 March and 8 April - 27 May

  • Thursday 09:15 -10:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

    Teaching: 31 January - 6 March, 27 March, 10 April - 24 April and 8 May - 29 May

Eyvind Aas

Published Nov. 27, 2007 12:03 PM - Last modified Sep. 4, 2008 2:07 PM