This course is discontinued

MERK NYE KLOKKESLETT for eksamensavviklingen!

May 27, 2005 9:16 AM

MUNTLIG EKSAMEN

blir mandag 6. juni 13-17

13:00: Jakob Bork

13:35: Sabine Sevim Betül Müller

14:10: Ann Mari Fjæraa

14:45: Bjart Eriksen

15:20: Per-Thore Lukassen

15:55: Bjørn Egil Kringlebotn Nygaard

Ca. 30 minutter per kandidat.

Eksaminator: Trond Iversen

Sensor: Thor Erik Nordeng

May 13, 2005 4:39 PM

Resultater fra Hjemme-eksamen

  • Alle som leverte har bestått og kan fullføre kurset

Fødselsdato (uten år) / poeng / antydet karakter

13:9 / 66 / B

26:5 / 56 / C

31:8 / 56 / C

20:8 / 48 / C

3:4 / 35 / D

11:3 / 61 / B

Mar. 31, 2005 2:00 AM