This course is discontinued

EKSAMENS-RESULTATER, sortert etter fødselsdato for dem som møtte:

3108: A

1402: D

2808: B

0911: A

0310: C

0506: A

0802: A

Trond Iversen

June 8, 2007 5:30 PM

-----------------------------------------------

.... AVSLUTTENDE MUNTLIG EKSAMEN ....

Sted: 14 (Skolestua) i Geofag-bygningen på Blindern.

Eksaminator: Professor Trond Iversen

Sensor: Professor Joseph H. LaCasce

Tid: Fredag 8. juni 2007.

Kandidatene eksamineres i følgende rekkefølge:

8:30 : Erik Nordborg

9:05 : Nina Helen Pedersen

9:40 : Maria Sand

10:15 : Karianne Ødemark

10:50 : Stine Ingvild Mikalsen

11:25 : Marianne Tronstad Lund

13:15 : Nina Elisabeth Larsgård

13:50 : Anita Ellingsen Ager-Wick

Sensur faller innen ca. 15:00.

Trond Iversen (sign)

-----------------------------------------

May 16, 2007 3:17 PM

Oppgaver til tirsdag 22. mai: 8.1, 8.3 og 8.4.

May 14, 2007 3:47 PM