Dette emnet er nedlagt

GEF4300 – Regionale og globale luftforurensninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Atmosfærens kjemiske sammensetning og endringer i fordeling p.g.a. forurensnings-utslipp: Prosess-studier og modellering av atmosfæriske endringer.

  • Fysiske og kjemiske prosesser i atmosfæren
  • Kilder for kjemiske bestanddeler
  • Globale biokjemiske kretsløp
  • Troposfære-kjemi: Urbane og regionale forurensninger, regn, endringer på global skala
  • Stratosfære-kjemi og reduksjoner i oson
  • Drivhusgasser og klimaendringer

Hva lærer du?

Du får en forståelse av hvordan mennesket påvirker atmosfærens sammensetning av nøkkel-bestanddeler for miljøet, og hvordan endringer beregnes. Du får erfaring i muntlig og skriftlig rapportering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

6 sp mot GF327 og 3 sp mot GF 328.

10 cp mot GEF2210

Undervisning

Forelesninger 2t. pr. uke. Obligatoriske kollokvier/gruppeøvinger. Muntlige presentasjoner, og skriftlige innleveringer som diskuteres i gruppene.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer), bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Engelsk