This course is discontinued

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for geofag

Besøksadresse: 
Geologibygningen, Sem Sælands vei 1

Ekspedisjonstid: 
Tirsdag-fredag 12:00 -14:30

Postadresse: 
Postboks 1047, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 66 56
Faks: 22 85 42 15
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/geo/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Frode Stordal  (kontaktinformasjon)  
Øystein Hov  (kontaktinformasjon)  
Published Jan. 11, 2007 6:35 PM - Last modified Nov. 19, 2012 2:26 PM