Dette emnet er erstattet av GEO4990 – The Earth System.

Timeplan