Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2120 - Vår 2004

Sted for eksamen er lesesalen på Fysikk.

7. juni 2004 02:00

Viktig presisering av vurderingsformen i GEG2120 samt info om praktisk opplegg. Emnets presentasjon blir endret.

23. jan. 2004 01:00