Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 4. jan. 2005 01:00

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter eller sier fra på forhånd til instituttet kan miste plassen på emnet.