Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2120 - Vår 2006

Muntlig eksamen er 8. juni kl 9-16 i rom 219, Geobygningen. Se oppslag på tavlen i Geologibygningen. Kontakt emneansvarlig ved spørsmål.

7. juni 2006 11:12

Sammendrag av ekskursjon er lastet opp (pdf-dokument)

24. mai 2006 12:32

Råd om pensum: Primært er temaene for hver forelesning pensum. Til hjelp: 1. Naturmiljø-geotop: nettsted Klemsdal 2. Naturvern. Verdisetting: Forelesningsreferat 3. Økonomisk analyse: Forelesningsreferat 4. Konfliktkartlegging-Konsekvensanalyse: nettsted vannbruksplan 5. Risiko-sikkerthet-forsikring: Forelsningsreferat 6. Naturvernets historie-persepsjon: Forelsningsreferat 7. Forvaltning for klimaendring: Forelesningsreferat 8. Norsk forvaltningsstruktur: "norge.no" 9. Lovverket: "lovdata" 10.Areal og landskap som ressurs: nettsted klemsdal 11.Forvaltning av skog: Forelesningsreferat 12.Havets ressurser: Forelesningsreferat 13.Kystsoneplanelgging: Forelesningsreferat 14.Forvaltning olje og energi: Forelesningsreferat 15.Berggrunn-løsmasser: Referat innsatt på GEOG 2120 16.Drikkevann: "drikkevann" eller "mattilsynet" 17.Vassdragsregulering: Forelesningsreferat 18.Finnmarks naturressurser: "Finnmark", semesteroppgave 19.Arktis og...

22. mai 2006 11:12