Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2120 - Vår 2009

Vi prøver ny oppsummeringstime torsdag 4.juni kl.1215 i Valhall. KjellN

23. mai 2009 14:30

Valg av semesteroppgave må skje i uke 7 (9-13.februar). Hvis så ikke skjer anser jeg at vedkommende ikke deltar i kurset. Hvis det er problemer, ta kontakt med ansvarshavende

3. feb. 2009 14:33