Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2120 - Vår 2014

Emnet GEG2120 - Naturressursforvaltning vil ikke bli undervist våren 2014. Ta kontakt med bachelor ansvarlig Thomas Schuler for anbefaling av andre relevate emner.

Hilsen Studieadministasjonen

9. des. 2013 09:46