Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2130 - Høst 2014

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. aug. 2014 11:36

There will be an info meeting with a introduction lecture on Friday 15. August, 10:15-12:00, in Auditorium II (rom 103), ground floor in the Geoscience Building. Here you will receive practical information on the field excursion across Southern Norway

8. aug. 2014 11:32

There will be a field excursion across Southern Norway from Friday 29. August to Thursday 4 September, both days included.

19. juli 2014 08:24