This course is replaced by GEO3515 – Remote Sensing.

Teaching - time and place

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

  • Thursday 12:15 -14:00, Auditorium I Geologibygningen ( 7. September to 30. November)

Andreas Max Kääb

Øvelser

  • Thursday 14:15 -16:00, Visjonariet Geologibygningen ( 7. September to 30. November)

Andreas Max Kääb

Published June 7, 2006 1:09 PM - Last modified July 5, 2011 6:22 PM