Dette emnet er erstattet av GEO3515 – Fjernanalyse.

Semesterside for GEG2240 - Høst 2014

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. aug. 2014 11:39

The first lecture will be on Thursday, 28. August, 10:15, in Aud II (room 103). Attendence to this lecture is mandatory, among others as possible overlaps of the lab time with other courses will have to be discussed. No lab in week 35.

Preliminary teaching plan available here.

6. aug. 2014 11:18