Dette emnet er erstattet av GEO3515 – Fjernanalyse.

Semesterside for GEG2240 - Høst 2015

Forelesningen tirsdag 20. oktober kl. 14:15-16 er avlyst. I stedet er datalaben 209 booket, og studentene bes gå dit for å jobbe. Dersom de er tilgjengelige vil Ferdinand og/eller Robert være til stede for å hjelpe dere, ellers kan dere jobbe selvstendig. Onsdagens øvelse går som planlagt.

19. okt. 2015 10:03

The course will start in week 36, 1st September, 14:15, room U37A ('Kurssalen'). Attendence in the first lesson is mandatory.

A. Kääb

 

12. aug. 2015 05:57

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

12. mai 2015 14:59