Dette emnet er erstattet av GEO3515 – Fjernanalyse.

Semesterside for GEG2240 - Høst 2016

The mandatory first lesson will be on 31 August 2016, 10:15, in Auditory II.

25. aug. 2016 13:18
Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.
18. mai 2016 15:55