Dette emnet er erstattet av GEO3515 – Fjernanalyse.

Semesterside for GEG2240 - Høst 2017

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

23. mai 2017 14:07