Semesterside for GEG2250 - Vår 2016

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

23. nov. 2015 13:06

Faglærere