Beskjeder

Publisert 8. apr. 2017 14:31

219 blir stengt pga AV-installasjon noen dager i uke 18. Timeplanen er oppdatert med Kursussalen som nytt rom onsdagen.

Publisert 18. jan. 2017 10:14

Forelesningene på mandager kl 12 er flyttet til Valhall, rom 219.

Publisert 28. nov. 2016 16:02

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.