Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, skriftlige oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Første skriftlige oppgave

Andre skriftlige oppgave

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 9. juni kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 18:43