Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, skriftlige oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske øvelsensrapporter som må være godkjente før avsluttende eksamen

Første skriftlige oppgave

Andre skriftlige oppgave

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 4. juni kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 20:22