Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2350 - Vår 2006

Husk å betale for ekskursjonen. Husk: vi kan holde tilbake sensuren for de som ikke betaler.

15. juni 2006 13:27

Første møte holdes tirsdag 31. januar kl 10.15-12, i Skolestua/rom 114 Geobygningen.

26. jan. 2006 13:41