Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 15. juni 2006 13:27

Husk å betale for ekskursjonen. Husk: vi kan holde tilbake sensuren for de som ikke betaler.

Publisert 26. jan. 2006 13:41

Første møte holdes tirsdag 31. januar kl 10.15-12, i Skolestua/rom 114 Geobygningen.

Publisert 11. jan. 2006 09:40

Første møte blir i slutten av januar. Tid og sted kunngjøres her. Obligatorisk oppmøte.