Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2350 - Vår 2007

Sensuren er nå lagt ut på studentweb.

20. juni 2007 16:03

E-pay-betalingsløsningen er nå klar, se under "Feltundervisning". OBS: Kun e-pay er mulig, vi sender ikke ut faktura.

2. mai 2007 13:06

Vi møtes første gang til en orientering om emnet onsdag 31. januar klokka 1415 på rom 410 i Geologibygningen. Dersom du ikke kan møte, ta kontakt med Leif Sørbel.

17. jan. 2007 12:15