Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Forelesning og øvelser

Emnet gis konsentrert over 2-3 uker i slutten av vårsemesteret. Timeplanen skal tilpasses praksisundervisningen for LAP-studenter i 6. semester og settes derfor opp senere. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

Leif Sørbel, Gard Ove Kalenga Sørvik

Feltundervisning

Planlagt til 5 dager i slutten av mai. Egenandel.

Obligatorisk innlevering

Publisert 23. okt. 2007 03:03 - Sist endret 12. mars 2008 17:59