Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Semesterside for GEL2110 - Vår 2005

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter eller sier fra på forhånd til instituttet kan miste plassen på emnet.

4. jan. 2005 01:00