Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Det er obligatorisk oppmøte på …

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter eller sier fra på forhånd til instituttet kan miste plassen på emnet.

Publisert 4. jan. 2005 01:00 - Sist endret 4. jan. 2005 11:20