Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Semesterside for GEL2110 - Vår 2011