Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Timeplan