Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Semesterside for GEL2110 - Vår 2012

Pga en disputas er forelesningen mandag 26.3 12.15-14.00 flyttet til Kursussalen, U37A.

3. feb. 2012 15:36