Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Beskjeder

Publisert 15. apr. 2016 18:47

Forelesningen torsdag, 21. april 2016 i GEL2110 er avlyst grunna praktisk prøve som arrangeres over 2 dager: Onsdag 20.-21. april.

Helsing oss i Studieadm 

Publisert 31. mars 2016 12:03

Auditorium 1 i Geologibygningen er stengt 14 april pga oppgradering av auditoriet. Forelesningen (10:15–12:00) er derfor flyttet til Kristine Bonnevies hus, aud 2 istedenfor.

Med hilsen Studieadministrasjonen

Publisert 16. mars 2016 11:57

Forelesningen mandag 4. april er flyttet til Auditorium 2, Geologibygningen. Dette skyldes en disputas.

Publisert 11. jan. 2016 14:33

Det blir to dagsekskursjoner i GEL2110, datoene blir 27. april, og 25. mai.  

Ekskursjonene erstatter gruppeundervisningen disse to datoene.

Publisert 11. jan. 2016 14:06

Korrekt tittel for kjøp av bok er: Nesse; Introduction to mineralogy

Hilsen Studieadministrasjonen

Publisert 23. nov. 2015 13:12

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.