Dette emnet er erstattet av GEO2110 – Mineralogi.

Semesterside for GEL2110 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Pga disputas 7.5. er forelesningen flyttet til Auditorium 2. Se timeplanen.

23. apr. 2018 10:13

Pga en disputas er enkelte forelesninger flyttet til Auditorium 2. Se timeplanen.

14. feb. 2018 15:29

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

20. nov. 2017 13:30

Faglærere