Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEL2120 - Vår 2007

For de som ikke har betalt egenandelen med e-pay, vil sensuren bli sperret.

21. juni 2007 13:45

E-pay-betalingsløsningen er nå klar, se under "Ekskursjon". OBS: Kun e-pay er mulig, vi sender ikke ut faktura.

2. mai 2007 13:08