Dette emnet er nedlagt

Obligatorisk oppmøte første forelesning

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

Publisert 11. nov. 2014 14:27 - Sist endret 11. nov. 2014 14:27