Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEL2120 - Vår 2015

Vi beklager forsinkelsen angående betalingsløsningen for egenandel. Studieadministrasjonen venter på instruks for hvordan dette skal løses. Møt opp til eksamen som vanlig (såfremt du har gjennomført obligatoriske aktiviteter og har rett til å avlegge eksamen). Det vil komme ny beskjed så snart dette er løst.

5. juni 2015 12:21

Vi beklager at E-pay løsningen for innbetaling av kursavgift for feltturen i GEL2120 er forsinket. Vi legger ut lenke til betalingsløsningen så fort den er klar. Lenke legges ut her på semestersidene.

Hilsen Studieadministrasjonen

28. apr. 2015 14:41

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. nov. 2014 14:27