Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 16. mars 2016 12:07

Forelesningen mandag 4. april er flyttet til Auditorium 2, Geologibygningen. Dette skyldes en disputas.

Publisert 23. nov. 2015 13:13

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.