Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEL2120 - Vår 2016

Forelesningen mandag 4. april er flyttet til Auditorium 2, Geologibygningen. Dette skyldes en disputas.

16. mars 2016 12:07

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

23. nov. 2015 13:13