Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 28. mars 2017 09:36

Pga en prøveforelesning i fjernmåling er forelesningen i GEL2120 tirsdag den 28.3. flyttet til Auditorium 2, Geologibygningen.

Publisert 19. jan. 2017 11:39

Fra og med uke 4 og frem til påske holdes forelesningene i Auditorium 1, Geologibygningen. Timeplanen vil oppdateres med riktig forelesningssted etterhvert.

Publisert 28. nov. 2016 16:04

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.