Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 14. feb. 2018 15:29

Pga en disputas er enkelte forelesninger flyttet til Auditorium 2. Se timeplanen.

Publisert 20. nov. 2017 13:31

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.