Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEL2120 - Vår 2018

Pga en disputas er enkelte forelesninger flyttet til Auditorium 2. Se timeplanen.

14. feb. 2018 15:29

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

20. nov. 2017 13:31