Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2005

Rom 113 er nå reservert til gruppen fredag 10.15-12, fra og med 16.9.

14. sep. 2005 16:49

Det er gjort noen små endringer på emnepresentasjonen. Vektingen av eksamensdelene er nå fastslått.

30. juni 2005 12:39

Krav om fremmøte. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.

8. juni 2005 13:14