Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2008

Mid-Term Exam

The date for the mid-term exam is Thursday the 9. October. The exam will take place in room 414 on the top floor of the physics building (west side).

2. okt. 2008 16:03

Det er mulig at noen av undervisningstidene blir endret.

27. mai 2008 13:54