Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2013

Øvelsene vil bli i det gamle biblioteksarealet borterst i kjelleretasjen onsdager fra 12.15-14.

24. sep. 2013 13:52

Hei alle!

Første forelesning på GEL2130 i høst vil være Tirsdag 27/8 kl 14.15-16. Husk at oppmøte til første forelesning for bekreftelse av deltagelse på kurset er obligatorisk.

Feltundervisningen vil starte søndag morgen 8. september med retur til Oslo Lørdag 14. ca kl 13.  Feltundervisningen er obligatorisk og rapporten etter kurset vil være en del av evalueringen sammen med eksamener.

---------------------------

Hi all!

First lecture in GEL2130 this autumn will be Tuesday 27/8 at kl 14.15-16. Remember that it is obligatory to show up and confirm participation in the course on the first lecture.

The field teaching will start Sunday morning September 8. with return to Oslo on Saturday 14. at ca 1 PM.  The field teaching is obligatory and the report from the course will be used in the final evaluation together with the examinations....

6. aug. 2013 15:50

Faglærere