Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2014

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

11. aug. 2014 11:40

Tiden for gruppe 2 ble flyttet til onsdag. pga. kollisjon med ExPhil. 

28. mai 2014 09:08