Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Følg med på fronter for oppdatert informasjon om studieplan og beskjeder fra foreleser.

8. aug. 2016 14:50

Den endelige er nå på nett - merk at timeplanen ikke er lik hver uke gjennom hele semesteret, så pass på. Dere vil få detaljert plan på 1. forelesning (obligatorisk oppmøte!) og eventuelt i fronter.

Dere kan også se frem til en håndfull enkeltdager i felt.

1. juni 2016 13:23

Det er mulig at det blir noen endringer av timeplanen (justeringer/flere timer) for dette emnet. Det vil komme en ny beskjed om dette når alt er endelig bestemt.

31. mai 2016 12:43
Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.
18. mai 2016 16:00