Dette emnet er erstattet av GEO2130 – Strukturgeologi.

Semesterside for GEL2130 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Vi gjer dykk merksemde på endring av undervisningsrom i GEL2130: 

  • Forelesningane er frå og med 27. september flytta til auditorium 2 i Geologibygninga.
  • Gruppe 1 er frå og med 17. oktober 10. oktober (ny bestilt dato) flytta til Kurssalen U37A i Geologibygninga. 
  • Gruppe 2 er frå og med 2. oktober flytta til Mellomrommet (rom 102) i Geologibygninga. 

Tidspunkta for forelesning er uforandra. Timeplanen på nett er oppdatert. 


Med vennleg helsing, 
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

26. sep. 2017 14:51

Hei,

vi gjør oppmerksom på at det er gjort en endring i undervisningstidspunktet for GEL2130. Vennligst sjekk semestersiden for informasjon om første forelesning, samt også for start av gruppeundervisning i emnet.

Har du spørsmål, ta kontakt på studieinfo@geo.uio.no

Med vennlig hilsen,
Studieadm.
Institutt for geofag

21. aug. 2017 13:06

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

23. mai 2017 14:08